ضدیخ

ضدیخ و ضدجوش TWIN TARA با ترکیبی از مرغوبتـرین پـایه منـواتیلـن گلایکـول از بهتـرین پتروشیمـی‌هـا به همـراه مـواد افـزودنـی برجسته با فرمولاسیون انحصاری بلژیک و ویژه شرکت تویین تهیه شده است. این محصول به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضدخوردگی، از فرسایش و زنـگ زدگـی سیستم خنـک‌کنـنده جلوگیری کـرده و همـزمان از قطعـات پلاستیکی داخل موتور محافظت می‌نماید. استفاده از این محصول در فصل زمستان از یخ زدگی سیستم خنک‌کننده جلوگیری می‌نماید و تاثیر بسزایی در راندمان ، کارکرد و طول عمر موتور دارد.

ویژگی‌ها:

- حفظ خاصیت و کارایی در طیف دمایی وسیع
- ( از 65- تا 136+ درجه با ترکیب 30% آب مقطر )
- محافظت عالی از قطعات پلاستیکی و جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی
- مناسب برای کلیه خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین
- قابل استفاده در هر نوع رادیاتور آهنی و آلومینیومی
- در بسته‌بندی‌های 1 و 2/5 و 4 لیتری

ضدیخ

ضدیخ و ضدجوش TWIN TARA با ترکیبی از مرغوبتـرین پـایه منـواتیلـن گلایکـول از بهتـرین پتروشیمـی‌هـا به همـراه مـواد افـزودنـی برجسته با فرمولاسیون انحصاری بلژیک و ویژه شرکت تویین تهیه شده است. این محصول به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ضدخوردگی، از فرسایش و زنـگ زدگـی سیستم خنـک‌کنـنده جلوگیری کـرده و همـزمان از قطعـات پلاستیکی داخل موتور محافظت می‌نماید. استفاده از این محصول در فصل زمستان از یخ زدگی سیستم خنک‌کننده جلوگیری می‌نماید و تاثیر بسزایی در راندمان ، کارکرد و طول عمر موتور دارد.

ویژگی‌ها:

- حفظ خاصیت و کارایی در طیف دمایی وسیع
- ( از 65- تا 136+ درجه با ترکیب 30% آب مقطر )
- محافظت عالی از قطعات پلاستیکی و جلوگیری از زنگ زدگی قطعات فلزی
- مناسب برای کلیه خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین
- قابل استفاده در هر نوع رادیاتور آهنی و آلومینیومی
- در بسته‌بندی‌های 1 و 2/5 و 4 لیتری

روغن موتور توئین تولید و پخش روانکارها

روغــن مـوتــور توئیــن تولید و پخش روانکارها

sn-5-30-1sn-5-30-2
sn-10-40-1sn-10-40-2
sl-20-50-1sl-20-50-2
sj-10-40-1sj-10-40-2
sn-5-30-1sn-5-30-2
sn-10-40-1sn-10-40-2
sl-20-50-1sl-20-50-2
sj-10-40-1sj-10-40-2