API SJ/CF - SAE 10W-40

روغـن‌هـای مـوتـور خـانـواده TWIN SUPER از بهترین روغـن هـای پـایـه سنتتیک و جدیدترین مواد افزودنی ساخته شده است. استفاده از این محصول باعث کاهش اصطکاک قطعات و محافظت پیشرفته در مقابل خوردگی و شکل گیری رسوبات درون موتور خواهد شد.این محصول در انواع خودروهای بنزین سوز تولید شده از سال 2010 به بعد توصیه می شود(ویژه خودروهای پراید، تیبا و گروه X100 (EURO 4) و ریو ).

ویژگی‌ها:

- خنثی سازی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسداسیون، جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- روغن رسانی سریع به تمام نقاط موتور در دمای بسیار پایین
- حفاظت از قطعات موتور در برابر سایش و اصطکاک
- نتایج بسیار مطلوب در آزمون‌های رسوب و تبخیر
- افزایش چشمگیر طول عمر و قدرت موتور
- در بسته‌بندی‌های 3/5 لیتری


API SJ/CF - SAE 10W-40

روغـن‌هـای مـوتـور خـانـواده TWIN SUPER از بهترین روغـن هـای پـایـه سنتتیک و جدیدترین مواد افزودنی ساخته شده است. استفاده از این محصول باعث کاهش اصطکاک قطعات و محافظت پیشرفته در مقابل خوردگی و شکل گیری رسوبات درون موتور خواهد شد.این محصول در انواع خودروهای بنزین سوز تولید شده از سال 2010 به بعد توصیه می شود(ویژه خودروهای پراید، تیبا و گروه X100 (EURO 4) و ریو ).

ویژگی‌ها:

- خنثی سازی اسیدهای حاصل از احتراق و اکسداسیون، جهت ممانعت از خوردگی قطعات موتور
- روغن رسانی سریع به تمام نقاط موتور در دمای بسیار پایین
- حفاظت از قطعات موتور در برابر سایش و اصطکاک
- نتایج بسیار مطلوب در آزمون‌های رسوب و تبخیر
- افزایش چشمگیر طول عمر و قدرت موتور
- در بسته‌بندی‌های 3/5 لیتری

روغن موتور توئین تولید و پخش روانکارها

روغــن مـوتــور توئیــن تولید و پخش روانکارها

sn-5-30-1sn-5-30-2
sl-10-40-1sl-10-40-2
sn-10-40-1sn-10-40-2
sn-5-40-1sn-5-40-2
sl-20-50-1sl-20-50-2